Otwarta Poetycka Alternatywa Literacka w Szczecinku
 
  Strona startowa
  Nasze książki
  Obchody X-lecia Klubu "OPAL"
  Działo się...
  Festiwal Poezji w Piszu - 2012 - 2013r.fotorelacja
  Nasze warsztaty
  Krystyna Mazur
  Barbara Filipowska
  Liliana Prokopiak
  Krystyna Krzyżanowska
  Leonard Jaworski
  Jadwiga Siemionko
  Małgorzata Góralska
  Krystyna Kopkiewicz
  Filomena Bykowska
  Andrzej Sochaj
  Jadwiga Żonko
  Michał Filipowski
  Tatiana Rogowska
  Teresa Powęzka
  Jakub Szwed
  Grażyna Fotek
  Piotr Prokopiak
  Janusz Kowalkowski
  Martyna Urbanowicz
  Bartosz Kostrzewa
  Paweł Żerański
  Odeszli
  "MALOWANIE SŁOWEM "
  => 2013 r.
  => 2011 r
  => XIX edycja OKP "MALOWANIE SŁOWEM" im M. Czychowskiego - Regulamin
  => XX edycja 2015 r.
  Kontakt
Strona istnieje od 3.08.2010r. Autor: placek
XIX edycja OKP "MALOWANIE SŁOWEM" im M. Czychowskiego - Regulamin
***********************************************************
XIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Malowanie Słowem”
im. Mieczysława Czychowskiego
ORGANIZATOR KONKURSU:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury w Szczecinku
ul. Wyszyńskiego 65
78- 400 Szczecinek
PATRONAT MEDIALNY:
„Gazeta Kulturalna”
ZAŁOŻENIA REGULAMINOWE:
Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i poza jego granicami, rozbudzanie
wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i
konfrontacji.
1. Autor wierszy powinien mieć ukończone 15 lat.
2. Jury, powołane przez organizatora, będzie rozpatrywało tylko utwory, które nie były
publikowane
w wydawnictwach zwartych oraz nagradzane w konkursach ogólnopolskich.
3. Zgłoszenie tekstów do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują
mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych tekstów i że ponosi on wszelką
odpowiedzialność za złamanie tych praw.
4. Organizator przewiduje dwie odrębne kategorie:
I – wiersze o tematyce dowolnej: od 3 do 5 wierszy w 3 egzemplarzach.
Kopertę oznaczamy cyfrą I.
II – wiersze o tematyce adresowanej specjalnie do dzieci w wieku przedszkolnym.
W tej kategorii należy przysłać zestaw od 5 do 15 wierszy w trzech egzemplarzach. Kopertę
oznaczamy cyfrą II.
Autor może wziąć udział w obu kategoriach.
5. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30.07.2014 r. (liczy się data stempla pocztowego).
6. Prace należy opatrzyć godłem (prosimy nie stosować symboli graficznych), a w oddzielnej,
zaklejonej kopercie należy umieścić dane o autorze – imię, nazwisko, adres, telefon lub e-mail,
wiek, szkoła, zawód oraz informacje o dotychczasowych osiągnięciach literackich. Na kopercie
należy umieścić dopisek "konkurs poetycki" oraz kategorię.
7. Laureaci wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie nagrodzonych wierszy w publikacjach
pokonkursowych i reklamie konkursu jednocześnie.
8. NAGRODY W KATEGORII I:
* Nagroda Główna Burmistrza Miasta Szczecinek
Jerzego Hardie – Douglasa: 1.500 zł
* Nagroda Starosty Powiatu Szczecineckiego
Krzysztofa Lisa: 1000 zł
* Poeta Regionu. Nagroda Posła na Sejm RP
Wiesława Suchowiejko: 500 zł
* Trzy równorzędne wyróżnienia: po 500 zł
NAGRODY W KATEGORII II ( wiersze dla dzieci):
* Nagroda Radnego Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego
Adama Wyszomirskiego:
* I miejsce: 500 zł
* II miejsce: 300 zł
* III miejsce: 200 zł
* Trzy wyróżnienia drukiem w pokonkursowym almanachu dla dzieci.
9.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora w terminie do 20
sierpnia 2014 r. Autorzy wierszy nagrodzonych zostaną zaproszeni na Galę Finałową oraz
poproszeni o przysłanie wersji elektronicznej (celem zamieszczenia w almanachach
pokonkursowych).
10.Laureat zobowiązany jest do osobistego odbioru nagrody. Nagroda nieodebrana, nie będzie
wysyłana pocztą i zostanie przekazana na konto innych imprez literackich organizowanych przez
SAPiK w Szczecinku.
11.Uczestnicy zaproszeni na Galę Finałową przyjeżdżają na własny koszt. Koszty noclegu pokrywa
organizator.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją jego regulaminu oraz zgodą na
przetwarzanie danych osobowych laureatów w wydawnictwach pokonkursowych i mediach.
13. Prace nadesłane na konkurs nie są zwracane.
14. W sprawach spornych dotyczących Konkursu decyzje podejmują organizatorzy.
Szczegółowych informacji zasięgnąć można w:
Samorządowej Agencji Promocji i Kultury w Szczecinku - tel. 0 94 712-83-02,
strona internetowa: www.sapik.pl (konkursy), www.opalszczecinek.wix.com/opal (konkursy) oraz u
sekretarza konkursu: Krystyny Mazur e-mail: k.mazur@sapik.pl
Zestaw prac konkursowych wysyłamy na adres organizatora:
Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
ul. Wyszyńskiego 65
78 – 400 Szczecinek
Szczecinecki kairos...  
   
Reklama  
   
HISTORIA  
  Klub powstał w 2001 roku z inicjatywy Krystyny Mazur, znanej w Szczecinku animatorki życia kulturalnego. W owym czasie spotkania odbywały się w Sali Kominkowej Szczecineckiego Ośrodka Kultury, mieszczącego się przy ul 9 Maja 12. Spotkanie założycielskie odbyło się 12 października 2001r. Na początku działalność Klubu ograniczała się do warsztatów prowadzonych we własnym gronie i prezentacji utworów podczas cyklicznych spotkań autorskich. Z czasem nawiązano współpracę z innymi ośrodkami kultury m. in. ze słupskimi literatami. Po kilku latach działalności Klub może się poszczycić kilkoma laureatami Ogólnopolskich Konkursów Poetyckich, jak również książkami autorskimi i almanachami, będącymi efektem zbiorowej pracy całego Klubu. Kilku członków na stałe zagościło na łamach ogólnopolskich pism literackich, a nazwa "Opal" stała się swoistym znakiem firmowym dla mieszkańców Szczecinka i nie tylko. W 2011 roku "OPAL" będzie obchodził X rocznicę swojego powstania. Przez te wszystkie lata, na "Opalowe" spotkania uczęszczało wiele osób. Niektórzy "zagościli" na dłużej, inni z różnych przyczyn rezygnowali z trudnej sztuki "rzeźby w słowie". Jednak ci podchodzący poważnie do swojego pisania, nie traktując go jak zabawę, ale jako integralną część swojego życia, osiągnęli naprawdę wiele. Przekonali się jak wiele twórczego wysiłku należy włożyć, aby zasilić szeregi tzw. "inteligencji twórczej". To tu musieliśmy się uczyć, czym jest pokora, szacunek dla czyjejś pracy i osiągnięć, ale również poczuć na sobie piętno zawiści ludzi "małych", nie potrafiących się odnaleźć w zwykłym obcowaniu z bliźnimi, nie mogących w sposób życzliwy odnieść się do sukcesu "kogoś z nas".
Warta odnotowania jest lista osób, które biorą czynny udział w pracach Klubu od samego początku. Są to: Krystyna Mazur, Krystyna Krzyżanowska, Leonard Jaworski, Jadwiga Siemionko i Piotr Prokopiak.
Dziś Klub działa pod egidą Samorządowej Agencji Promocji i Kultury. Zbiera się w każdą środę o godz. 17:00 przy ul. Kilińskiego 1.
 
KSIĘGARNIA  
  W sprawie zakupu almanachów i książek naszych klubowiczów proszę pisać na e-mail: opalszczecinek@gazeta.pl.
Ceny wahają się w granicach 5 - 20 zł.
 
CYTAT TYGODNIA  
  "Poezja zachowuje od zniszczenia tchnienie boskości w człowieku."

Percy Bysshe Shelley
 
OPAL  
  Mineraloid zaliczany do krzemianów. Nazwa pochodzi od sanskryckie upala = drogi kamień, kamień szlachetny; bądź od gr. opallios (łac. opalus) = widzieć zmianę (barwy).  
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=